Instant kafa

Instant kafa

Instant kafa – Pokvarljivost pržene kave, sve veća potražnja, želja za
stvaranjem održljivog oblika kave u godinama hiperprodukcije
rano su natjerali ljude da pokušaju pripremiti suhi, a topivi
ekstrakt kave iz kojega se samo dodatkom kipuće vode može
odmah načiniti napitak. Prvi pokušaji su učinjeni već koncem
XIX, a proizvodnja, vrlo skromna, počela je početkom XX
stoljeća u SAD. Proizvod je bio vrlo skup, a k tome je lako
na sebe navlačio vlagu, i nije imao kvalitetan ukus ni aromu.

instant kafa
Instant kafa

Ponovni pokušaj učinila je tvornica Nestle tridesetih godina
ovog stoljeća. Stvorila je proizvod kave koji se sastojao od
50% maltodekstrina i 50% ekstrakta kave. Takva poluekstrakt
kava trošila se naročito u armiji SAD za vrijeme Drugog
svjetskog rata.

Godine 1965. prvi put je primijenjen postupak zamrzavanja
i sušenja za dobivanje ekstrakta topive kave. Na tržištu su se
pojavili tzv. aglomerirani proizvodi u obliku nakupina grubo
mljevenih zrnaca kave. Konačno je uspjelo dobiti pravi ekstrakt
kave koja je zadržavala sva svojstva prženog zrna, ali se
dodatkom vode mogla odmah (instant, engl.= trenutak, tre-
nutačan) otopiti (soluble, engl.=topiv) i pripraviti ukusan
napitak, jednak onom kojega dobijemo kad svježe prženu i
samljevenu kavu upotrijebimo za pripremu napitka.

 

Postupak ekstrakcije i sušenja ekstrakta kave je vrlo složen.
Smrzavanjem ili postupkom raspršivanja (tzv. sprej-sušenje)
dobije se ekstrakt kave koji se specijalno pakuje, kako bi
proizvod zadržao kvalitet i aromu. Proizvod je pakovan tako
da se pri uzimanju doze kave za pripravak pića poklopac
odšarafi sa obično staklene, limene ili cilindrične posudice.
Tada se nailazi na drugi poklopac, koji hermetički štiti sadržaj
staklenke. Tek kad se njega otvori, dolazi se do sadržaja
staklenke. Iz jedne staklenke koja sadrži 50 g ekstrakta kave
mogu se pripremiti 33 šalice dobre crne kave.

Sama riječ jasno govori da se radi o postupku kojemu je
cilj iz kave odstraniti njen glavni Kemijski sastojak, kofein.

Kava bez kofeina namijenjena je osobama koje ne žele ili
moraju izbjegavati prirodnu kavu sa kofeinom.

Najraspostranjenija instant kafa na našem tržištu i ona koja se najčešće koristi je Nescafe.

INFO  :

Tel: 065/440-440-2

Povezana tema, automati za kafu iznajmljivanje.